Podcast
Kardeş Kıskançlığı
Seminerler Serisi

Psikolog Büşra Börekçi kimdir?
2010 Ocak ayında İstanbul Bilgi üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını İstanbul ili örnekleminde 3-6 yaş grubunda bir hastane polikliniğine başvuran olguların aldıkları tanılar ve ebeveynlerin duygudurumları arasındaki ilişkisi tez konusu ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda (çocuk esirgeme, TEGV) gönüllü olarak görev yapmıştır. Aynı yıllar içerisinde Erenköy ruh ve sinir hastalıkları, Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi ve Umut çocukları derneğinde staj yapmıştır. 2010 yılında danışmanlık merkezinde psikolog olarak göreve başlamış, anaokullarına danışmanlık hizmeti ve çeşitli kurumlarda seminerler vermiştir. Halen özel bir danışmanlık merkezinde çocuk ve yetişkinlerle terapi çalışmalarını sürdürmektedir. Seanslarında ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır. Brief London onaylı Çözüm Odaklı Terapist ve Deneyimsel oyun terapisi uygulayıcısıdır. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarına kurumsal danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.
DEPRESYONDA TMS TEDAVİSİ
Makale Özet Çeviri: Büşra BAYRAM
Seslendirme: Psikolog İlker ALTMIŞ
Kabul ve Kararlılık Terapisinde Anksiyete
Seminerler Serisi

Ecem Şenel kimdir?

''Ben klinik psikolog Ecem Şenel. Lisansımı Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladım, yüksek lisansım için ise University of East London'da nöropsikoloji üzerine yazdığım tez ile üstün başarıyla mezun oldum. Tüm akademik hayatım kanıta ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımı vurguladı. Bu, işimde değer verdiğim ve benimsediğim bir şey haline geldi. Londra'dayken ACT ile samimiyeti arttırdık. Bir çok alakalı eğitimi yüksek lisansım sırasında tamamladım, ve İstanbul'a döndüğümde artık bir ACT terapistiydim. Dr. İbrahim Bilgen'in özel muayenehanesinde üç yıla yakın çalıştıktan sonra, kendi ofisimi açarak danışanlarımı özel pratiğimde görmeye başladım. Mesleki pratiğimde, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için bilimsel olarak kanıtlanmış terapötik yaklaşımlar kullanıyorum. Bunların başında davranışçı bir terapi olan ACT ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) geliyor. Terapinin değerinin sadece odada keşfettiğiniz içgörülerden değil, öğrendiklerinizi günlük hayata entegre etmekten geldiğine inanıyorum. Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete, obsesif-kompülsif bozukluk, travma sonrası stress bozukluğu, özgül fobi), depresyon, yeme bozuklukları ve bağımlılık ile mücadele kişilere psikoterapi uyguluyorum. Ergen ve yetişkin psikoterapistiyim.''

Sosyal İzolasyon ve Yalnızlık Beyin Fonksiyonunu Nasıl Etkiler?
Makale Özet Çeviri: Hüdanur ARSLAN TURGAN
Seslendirme: Alim CANSIZ
Çocukluk Çağı Travmalarının Yetişkinliğe Etkisi
Seminerler Serisi

Serap Buharalı kimdir?
Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği ve ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümlerinin lisans eğitimlerini tamamladı. İstanbul Arel Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans yaptı ve tez konusu olarak çocuk merkezli oyun terapisinin çocuklarda duygusal farkındalığa ve sosyal uyuma etkisini inceledi. Uluslararası APT onaylı oyun terapisti ünvanı aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Aile Danışmanlığı sertifika programını bitirdi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait Aile Eğitimi programının Formatör Eğimcisi olarak bir dönem faaliyetlerde bulundu. Çocuk testleri, oyun terapisi, filial terapi, deneyimsel oyun terapisi, development touch terapi, danışan odaklı terapi, kum terapisi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi, çözüm odaklı terapi ve çocuklar için sanat terapisi eğitimlerini tamamladı. İyi Anne-Baba olma Kılavuzu" adlı bir kitabı yayımlanmıştır.
Psikolog Unvanına Sahip Olabilmek İçin Asgari Yeterlilik Şartları Neler Olmalıdır?

Kuzey Amerika ve Avrupa Örneği

Makale Özet Çeviri: Psikolog Hüdanur ARSLAN TURGAN
Seslendirme: Alim CANSIZ
Ergenler Ne İster?
Seminerler Serisi

3 Aralık, İstanbul doğumlu, Aile ve Ergen Terapisti Kerem Gümüş. İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde burslu olarak Aile Eğitimi ve Danışmanlığı üzerine yüksek lisans yaptı. İlk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kanserli ve lösemili çocuklarla çalıştı. 2013'te deprem mağdurlarına travma ve stres bozukluğu alanında hizmet verdi. Daha sonra çalışmalarını "öksüz ve yetim çocuklar" üzerine yoğunlaştırdı.Çalışma hayatında anaokullarına, ortaokul ve lise gruplarına psikolog olarak danışmanlık verdi. Birçok kurumda koordinatör ve idareci olarak çalıştı.Atölye, seminer, eğitim çalışmalarını ve online / internet bağımlılıkları üzerine özel çalışmalarını devam ettiren Kerem, evli ve bir çocuk babasıdır.
ÇOÇUKLUKTAN YETİŞKİNLİĞE DİKKAT EKSİKLİĞİ-HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNU ANLAMAK
Makale Özet Çeviri: Ezginur BOZKUŞ
Seslendirme: Psikolog İlker ALTMIŞ
Afazide Dil Ağlarının Nöroplastisitesi: Gelişmeler, Güncel Veriler ve Gelecekteki Tartışmalar


Seslendirme: Alim CANSIZ
Makale Çeviri Özet: Ezginur BOZKUŞ
İyilik Hali ve Okullarda Pdr Çalışmaları
Bahsedeceğimiz makale Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi'nde 30 Haziran 2020de yayınlanmış, Fidan Korkut Owen tarafından kaleme alınmıştır. Güncel bilgileri bize sunan bir çalışmadır.

Seslendirme: Psikolog İlker Altmış
Makale Çeviri Özet: Psikolog Hüdanur Arslan
Çocuklarda Yaratıcı Düşünme Becerileri
Eğitim Psikolojisi Seminerleri -4-

Hürrem Irmak 1994, Bursa doğumludur. Kartal Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2016 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur. Öğrencilik sürecinde özel okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde stajlarımı tamamladıktan sonra anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde koordinatör rehber öğretmen ve psikolojik danışman olarak görev almıştır. Psikolojik danışmanlık alanında öğrencilere karşılaştıkları problemlere göre destek vermekte, ailelere ise çocuk eğitimi ve pedagoji üzerine çeşitli seminerler vererek ebeveynlerin çocuk ruh sağlığı adına farkındalık kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bireysel destek talep eden danışanlarıyla çalışmalarını Yansıtma Psikolojik Danışmanlık Merkezinde sürdürmeye devam etmektedir.
Dokunmatik Ekranlı Cihazlar ve Eğitime Etkisi
Eğitim Psikolojisi Seminerleri -2-


1995 yılında Bandırma'da doğan Şevval Pamuk, TED Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (İngilizce) bölümünden mezun olmuştur. Çalışmalarını eğitim alanında yapmaktadır. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Resimleri Analizi, Çocuk Değerlendirme Testleri eğitimleriyle alandaki gelişimini devam ettirmektedir. Aynı zamanda düzenli olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında materyal üretimi yapmakta ve psikoloji alanında blog yazıları yazmaktadır.
Öğrenme ve Motivasyon Arasındaki İlişki
Eğitim Psikolojisi Seminerleri -1-

İstanbul doğumlu Şuheda Ece Sarı lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans eğitimini aldıktan sonra aynı alanda uzmanlığına İbn Haldun Üniversitesi'nde devam etmektedir.
Disleksi ve Gelişimsel Dil Bozukluğu
Okuduğunu anlama hem kod çözme hem de dilbilimsel anlama üzerine kuruludur. Okuduğunu anlamada güçlük çekmek ise bu becerilerdeki eksikliklerden kaynaklanabilir. Bu araştırmada "Welcome Language and Reading" projesinden elde edilen boylamsal sonuç verileri kullanılarak 8 yaşında üç çocuk grubu belirlenmiştir.
Evlilik ve Çift Terapisi
Gelişim Psikolojisi Seminerleri -4-

Psk. Zeynep Şahin kimdir? - 1995 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Şahin, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimini başarılı ile tamamlamıştır. Şu an Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünde tez aşamasında olmakla birlikte Pen Akademi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde yetişkin terapisti olarak çalışmaktadır.

Depression In Old Age- Yaşlılık Döneminde Depresyon
Bu makale yaşlılık döneminde depresyon konusunun klinik gösterimi, epidemiyolojisi, yönetimi ve prognozu hakkında güncel gelişmeleri incelemektedir. Bununla birlikte, yaşlılıkta depresyonun intihar, kasıtlı olarak kendine zarar verme, fiziksel hastalıklar ve demansla olan ilişkisi de tartışılmaktadır.
Oyunun Önemi
Gelişim Psikolojisi Seminerleri -3-

Uzm.Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü
Positive Effect of Breastfeeding on Child Development, Anxiety, and Postpartum Depression (1)
Bu yazımızda ele alacağımız makale International Journal of Environmental Research and Public Health dergisinde15 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmış güncel bilimsel verileri bize sunan Štefica Mikši´c ve arkadaşları tarafından yapılan, doğum sonrası depresyonun emzirme ile ilişkisini inceleyen bir araştırmadır.
Doğum sonrası depresyon, kaygı, emzirme, çocuk gelişimi gibi başlıklarda araştırma yapanların ilgilenebileceği bilgiler içermektedir.

Doğum Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi Seminerleri -1-

Psikolog & Doula Ünzile Daşdemir

© Tüm hakları saklıdır Psycholocals.

Made on
Tilda