Erasmus+ Deneyiminin Akademik Katkıları
Psikolog Ayşenur Akan
Erasmus+ programı Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinin birbirleri arasındaki eğitim olanaklarını, genç nesil etkileşimini, iş birliğini ve sporu destekler. Avrupa Komisyonu (2020), aralık ayı istatistiklerine göre Türkiye'den 44 953 kişi hareketliliğe katılmış 1333 proje kabul almıştır. Bu sayıların ve hareketliliğin sunduğu imkanların artmasını dileyerek bahsetmek istediğimiz konuya giriş yapalım. Bu hareketlilik periyodu hareketliliğe katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun muhtemelen ilk uzun soluklu yurtdışında yaşama ve okuma deneyimi olacaktır. Programa başvurulan ilk andan itibaren dönüş belgelerinizi değişim ofisine teslim edene kadar geçireceğiniz uzun soluklu bir dönem size kolay kolay başka şekilde edinemeyeceğiniz tecrübeleri kapı aralar. Başka bir deyişle dünyanın farklı yerindeki bir toprağa, farklı bir ülkeye, farklı bir dile, yeni bakış açılarına kucak açmak için değerlendirilebilecek göreceli olarak en kısa ama en eğlenceli olanaklardan birisidir. Bu sürecin size katacağı sosyal, kültürel ve çevresel benzersiz geri dönüşümleri saymakla bitmeyecektir ancak bu yazımızda size olası akademik katkılarına dair ufak bir yazı paylaşalım istiyoruz.

Başka bir ülkede okuma, okunulan alanda farklı bakış açılarına ve uygulama pratiklerine erişileceğinden dolayı kişinin kendisini çalışacağı alanda daha yetkin hissedileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bunun yanı sıra bu fırsat, hareketliliğe katılan öğrenciye kendisi ile aynı kariyeri paylaşacak olan meslektaşlarını ve o disiplinde söz sahibi olmuş üniversite hocalarını tanıma imkânı verir. Üniversitelerde sunulan müfredat ve uygulamalar uluslararası bir öğretim içeriği ile oluşturulmuş olsa da söz konusu pratikteki uygulamaların ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içerisindeki üniversitelerde değişiklik göstereceği muhakkaktır. Psikoloji gibi sosyal ve beşerî bilimlerin sahadaki uygulamaları, çözüm bulmaya çalıştıkları konular, içinde bulundukları toplumdan son derece etkilenir ve şekillenir. Diğer ülkelerde aynı disiplinin ne kadar farklılaşabileceğini görmek de sizin kendi disiplininize olan geleneksel yaklaşımınızı genişletecek, zenginleştirecektir.

Burada ufak bir örnek vermek gerekirse iyi bir Almanca seviyeniz varsa Almanya'da prestijli bir Psikoloji okuluna yapacağınız hareketlilik belki de sizin mesleğinizdeki yönelişinizde kalıcı değişiklikler yaratacaktır. Özellikle iyi bir kuruma yapılan hareketlilikte öğrencilerin birçoğunun kurduğu cümlelerden birisi de müfredatın gerçekten ağır olduğudur. Disiplininiz ile ilgili belki de kendi üniversitenizde gösterilmeyen bir teorik bilginin veya uygulamanın edinilmesi bu noktada çok önemlidir. Program boyunca aktif bir şekilde yabancı dilinizdeki pratiğinizi arttıracağınız için kendi alanınızda sunum yapmak, araştırmalara katılmak ve projelerde yer almak daha da kolaylaşacaktır. Bu noktada eğer kendinize biraz güven duyuyorsanız bulunduğunuz üniversitenin araştırma laboratuvarlarının sadece önünden geçmekle kalmayıp içerideki topluluğun bir üyesi olmak için içeriye ilk adımı atmak belki de hareketlilikten sonra da size gelecekte yeni bir staj ve çalışma hareketliliğinin de kapısını açacaktır. Son olarak belki de en önemlisi gideceğiniz kurumdaki birbirinden çok değerli öğretim elemanları ile kuracağınız network döndükten sonra da kariyerinizin ilerleyen dönemlerinde kritik bir önem taşıyacak alanınızda mutlaka bir gün tekrar onlarla iletişim kurmak isteyecek belki de akademide kalmaya karar verirseniz ortak bir araştırma projesinde tekrar bir araya geleceksiniz.

Referans:
Commission, E. (2021). TR Erasmus+ 2019 in numbers. Retrieved from https://ec.europa.eu/assets/eac/factsheets/factshe...


© Tüm hakları saklıdır Psycholocals.

Made on
Tilda